MENS

MENS is een veelzijdige organisatie voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en welzijn in Gemeente De Bilt. MENS Dichtbij voor jong en oud.

Wij streven naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, grip hebben op hun leven en waarin kinderen gezond en veilig opgroeien.  

We werken in de buurten en wijken van gemeente De Bilt aan samenhang en verbondenheid. Wij zijn dáár waar onze inzet het meest nodig is. We geloven in de kracht en oplossingen van onze inwoners waarmee zij hun weg kunnen vinden in de samenleving. Wij helpen inwoners om deze kracht en oplossingen te benutten. Als dit (tijdelijk) niet lukt, zorgen we voor professionele ondersteuning op maat.  

Bij MENS werken ongeveer 90 medewerkers en 250 vrijwilligers aan bovenstaande missie en visie. 

Heb je een vraag of een probleem waar je zelf niet uitkomt? Neem dan contact met ons op. Sommige vragen kunnen we direct beantwoorden. Wij informeren, denken met je mee en adviseren over de opties die er zijn. Soms is er meer hulp nodig of vraagt de situatie om één of meerdere gesprekken met een van onze collega’s. Bijvoorbeeld met een mantelzorgondersteuner, een welzijnsconsulent of met iemand van het activiteitenbureau.  

Het kan ook gaan om gespecialiseerde jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet. Of om een hulpmiddel of ondersteuning uit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Wij brengen je dan in contact met de juiste medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of van het Sociaal Team.   

Iedere situatie is anders en dus kan ook de oplossing verschillen. De medewerkers van MENS helpen je bij het vinden van een oplossing waar jij mee verder kunt.   

In 2013 is Stichting MENS De Bilt ontstaan na een fusie van Stichting Animo, Stichting Welzijn Ouderen de zes kernen, Vrijwillig in Actie, Steunpunt Mantelzorg en Project MENS. Op dat moment ontstond er een welzijnsorganisatie waarbij Meedoen en Samen centraal komt te staan. 

Vanaf 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze landelijk ontwikkeling zorgde ervoor dat maatschappelijke werkers van Vitras, Wmo consulenten van gemeente De Bilt, cliëntondersteuners van MEE en medewerkers van MENS gingen samenwerken in het Sociaal Team. Vanaf 2017 kwamen deze medewerkers in dienst bij MENS. Naast het welzijnswerk is MENS vervolgens ook verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen en voor de advisering over hulp of voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

In 2021 worden het Centrum van Jeugd en Gezin en MENS juridisch en organisatorisch één organisatie. Vóór 2021 was het CJG een netwerkorganisatie en een onderdeel van gemeente De Bilt. Het CJG biedt opvoed- en opgroeiondersteuning aan jeugdigen en gezinnen en is verantwoordelijk voor de toegang tot hulp via de Jeugdwet.  

Met deze laatste samenvoeging is de huidige organisatie een feit. Hiermee kunnen we diverse vormen van passende ondersteuning bieden aan iedereen in gemeente De Bilt van 0 tot 100 jaar en ouder. Dichtbij, in de letterlijke zin van dichtbij huis. Maar ook dichtbij in figuurlijke zin, betrokken en toegankelijk. 

Ga naar de inhoud