Informatie voor ANBI status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de één of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Stichting MENS De Bilt heeft een ANBI status. Vanuit deze status zijn we verplicht om bepaalde gegevens te publiceren via de website. Deze gegevens vind je hieronder.

Bezoekadres: Molenkamp 60, 3732 EV De Bilt

Telefoonnummer: 030 727 15 57 (bereikbaar 09.00 – 13.00 uur)

E-mailadres: directiesecretariaat@mensdebilt.nl
Website: www.mensdebilt.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41178093

Fiscaal nummer (RSIN): 6930621

In de statuten staat de doelstelling als volgt beschreven:
Stichting MENS De Bilt zal zorg dragen voor de vervulling van taken in het sociale domein met inachtneming van het bepaalde in en krachtens de gemeentelijke subsidie verordening van de Gemeente De Bilt.

Klik hier voor het beleidsplan.

Klik hier voor een overzicht.

Het bestuur wordt gevormd door één directeur-bestuurder, de heer F.M. (Frank) van der Jagt. Hij vervult de in de statuten genoemde functie als voorzitter, penningmeester en secretaris van het bestuur.

Stichting MENS De Bilt voert de arbeidsvoorwaarden uit conform CAO Sociaal Werk.

Ga naar de inhoud