Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun best om je van dienst te zijn. Als je ontevreden bent over onze dienstverlening, willen wij daar graag met je over in gesprek. We vinden het belangrijk om onze organisatie steeds te verbeteren en te leren van wat er niet goed gaat. Vaak kan ontevredenheid met een gesprek worden opgelost.

Je kunt je ontevredenheid of klacht uiten bij je contactpersoon of de leidinggevende van die persoon. Als de gesprekken met onze medewerker en leidinggevende niet het gewenste effect hebben, dan kun je een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie. In de klachtenregeling wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat en welke rechten en plichten daarbij komen kijken.

Ga naar de inhoud