Raad van toezicht

MENS is een zelfstandige stichting en hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezichtmodel en wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de wijze waarop hij de organisatie bestuurt, en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie.

De Raad van Toezicht volgt in haar taken en werkwijze de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar en bestaat uit minimaal vijf leden.

Voorzitter Raad van Toezicht
De heer M.A.F. (René) Leermakers
 
Lid Raad van Toezicht
Mevrouw L. (Loes) Steensma
 
Lid Raad van Toezicht
Mevrouw N.H.C. (Nicole) van Wijk
 
Lid Raad van Toezicht
De heer A. (Bert) van Eijk
 
Lid Raad van Toezicht
Mevrouw L. (Lucie) Musterd
 
De directeur/bestuurder van MENS is:
Mevrouw T.M. (Tjalliëlle) Muller
Een overzicht van de nevenfuncties van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder vind je hier.
Ga naar de inhoud