Overige ondersteuning

MENS heeft allerlei vormen van hulp en ondersteuning in huis voor inwoners en hun omgeving. Als je ondersteuning nodig hebt, bekijken we eerst welke mogelijkheden er zijn die jij zelf kunt organiseren. Als het daarmee niet lukt, zoeken we verder naar een passende oplossing.

Overige ondersteuning

Bij MENS ondersteunen we je graag bij jouw vraag en zoeken we naar een oplossing die bij jou past. Heb je bijvoorbeeld vragen over geld, vervoer, huishouden, wonen, hulpmiddelen of bijvoorbeeld eenzaamheid of de invulling van je dag? Of ben je op zoek naar ondersteuning bij psychische en psychosociale klachten? Bij MENS ben je aan het juiste adres. We denken mee en gaan samen met jou op zoek naar antwoorden en oplossingen.   

Meestal starten we met een persoonlijk gesprek. Daarna kijken we binnen jouw eigen omgeving. Daarbij kijken we bijvoorbeeld ook naar mogelijkheden binnen welzijn, sportvereniging, of bijvoorbeeld een lotgenotengroep of we samen een passende oplossing kunnen vinden. Soms is een verwijzing voor hulpverlening nodig, ook dan ben je bij ons aan het goede adres. Ons doel blijft: samen met jou op zoek naar de beste oplossing! 

Cliëntondersteuning De Bilt

Als het je niet lukt om jouw hulpvraag te formuleren, of je hebt hulp nodig bij het krijgen van inzicht in jouw situatie. Je hebt vragen over; woning, inkomen, werk, dagbesteding, sport, vervoer, opvoeding of zorg. Je wilt graag dat er iemand mee gaat naar het gesprek met een medewerker van MENS die bepaalt of én welke hulp er ingezet kan worden vanuit de WMO (het keukentafelgesprek).

Je kunt al deze vragen stellen aan een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE.  
De cliëntondersteuning is gratis, hij/zij is onafhankelijk en is op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving én voorzieningen in gemeente De Bilt. 

www.mee.nl/mee-locator 

030 264 22 00 

info@mee-ugv.nl  

Zorg jij voor iemand in jouw omgeving? Dan ben je misschien mantelzorger. Een mantelzorger zorgt intensief en langdurig voor iemand in de directe omgeving. Dat kan bijvoorbeeld een partner, ouder, een kind, een broer of zus, een grootouder, of een vriend zijn. Vaak gaat dit goed. Sommige mensen vinden dit zelfs vanzelfsprekend en soms ook fijn om dit te kunnen doen. Maar soms wordt de zorg te veel. De dagelijkse dingen als school, werk, en ontspanning komen in de knel. Dit willen wij voorkomen door tijdig ondersteuning te bieden aan mantelzorgers in de gemeente. Voor deze hulp hoef je niet te betalen.

Voorbeelden van mantelzorgers   

 • Ouders van een kind dat intensieve zorg nodig heeft bijvoorbeeld door een beperking.   
 • Jongeren en kinderen die opgroeien in een gezin met een vader, moeder, broertje of zusje met een ziekte of beperking.   
 • Volwassenen die zorgen voor hun ouder wordende ouders,    
 • Partners die mantelzorger zijn van een partner met een chronische ziekte, zoals bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of MS.   

   

Mantelzorgondersteuning: wat houdt dat in?   

Bij MENS werken mantelzorgconsulenten die je kunnen ondersteunen bij jouw rol als mantelzorger. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren.   

De mantelzorgconsulent:    

 • staat buiten jouw situatie, en luistert naar jouw persoonlijke ervaring en de dingen waar je tegenaan loopt.    
 • denkt mee over oplossingen die aansluiten bij jouw situatie, mogelijkheden en wensen.   
 • kan je informeren over wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld over mogelijkheden om de zorg tijdelijk uit te besteden, of over andere voorzieningen die jouw situatie kunnen verlichten.   

   

Activiteiten met andere mantelzorgers:   

 • Deelnemen aan een wandelgroep  
 • Persoonlijke ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers   
 • Andere groepsactiviteiten die wij organiseren, variërend van een informatieavond tot een cursus of een andere gezamenlijke activiteit. 

Meer informatie en contactgegevens vind je op de website van Steunpunt Mantelzorg

Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat, of als de zorg tijdelijk te veel van de mantelzorger vraagt. Ook logeren of dagopvang is een vorm van vervangende zorg om de mantelzorger te ontlasten. Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg. Vervangende zorg wordt vaak ook geboden door vrienden of familieleden.  

Respijtzorg kan door jezelf gefinancierd worden, door de zorgverzekering, vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), vanuit de Jeugdwet of vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Vraag de mantelzorgconsulent om met je mee te denken over een passende oplossing.

Vrijwilligers doen belangrijk werk, ook in onze gemeente. Zij werken bijvoorbeeld bij een van de servicecentra van MENS, of ze zetten zich in voor een andere vrijwilligersorganisatie in de gemeente. Vrijwilligerswerk is heel divers; je kunt je op veel manieren inzetten. Ontdek wat jij kunt betekenen en word ook vrijwilliger!  

Kijk voor alle vacatures en meer informatie op de website van de vrijwilligerscentrale De Bilt.

Dementie.nl
De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk blijven meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het vergroten van kennis over dementie en het mogelijk maken van begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
 

De gemeente werkt daarin samen met inwoners, zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en ondernemers. Zij hebben zich verenigd in het Netwerk Dementie. Ze bieden een samenhangend aanbod van voorzieningen aan de inwoners van de gemeente De Bilt met (beginnende) dementie. Op de websitedementiedebilt.nl vind je allerlei informatie over dementie en mantelzorgondersteuning in de gemeente De Bilt. 

Begeleid vrijwilligerswerk voor mensen met geheugenklachten
Kijk voor informatie hierover onder Activiteiten en ontmoeten.

Dagbesteding geeft een zinvolle invulling van de dag aan mensen die om verschillende redenen moeite hebben met zelfstandige dagelijkse activiteiten. Er zijn verschillende vormen, zoals creatieve bezigheden, lichte fysieke oefeningen, sociale of educatieve activiteiten. Dagbesteding sluit uiteraard zo veel mogelijk aan bij wat de deelnemer wil en kan. Ook betekent dagbesteding vaak een adempauze voor mantelzorgers. Zij kunnen even ontspannen en nieuwe energie opdoen.  

Bij het beoordelen of je in aanmerking komt voor dagbesteding, kijken we eerst naar jouw eigen mogelijkheden om aan je behoeften te voldoen. We wijzen je graag op het brede, gratis aanbod van activiteiten en programma’s in gemeente De Bilt.

Deelname aan deze lokale activiteiten kan een waardevolle manier zijn om actief te blijven en nieuwe mensen te ontmoeten. Het is de eerste stap om te kijken of dit een passende oplossing kan zijn voor je behoeften en interesses. Als dit aanbod niet past, bekijken we of je voor dagbesteding vanuit de Wmo in aanmerking komt. 

Enkele situaties waarin je dagbesteding kunt overwegen:  

 • Als je ouder wordt of bepaalde beperkingen hebt, zoals moeite met bewegen, kan dagbesteding je helpen actief te blijven en in contact te blijven met anderen.  
 • Aan mensen met geheugenproblemen, zoals dementie, kan dagbesteding zinvolle activiteiten en zorg bieden.  
 • Als je je eenzaam voelt of gewoon graag nieuwe mensen wilt ontmoeten, kan dagbesteding een passende vorm zijn.  
 • Als iemand voor je zorgt, biedt dagbesteding  de mantelzorger een pauze, terwijl jij in goede handen bent.  

Het Maatjesproject van MENS brengt een vrijwilliger in contact met een aanvrager om samen leuke dingen te ondernemen. Het gaat om heel gewone zaken zoals wandelen, een eindje fietsen, boodschappen doen, een kopje koffie drinken, een bezoek aan een museum of naar de film. Wat er gedaan wordt, hangt af van de interesses van zowel de aanvrager als de vrijwilliger. De coördinator van het Maatjesproject zoekt dan ook naar mensen die zowel op interessegebied als qua persoonlijkheid goed bij elkaar passen.

Bij de vrijwilliger, het maatje, tellen menselijke kwaliteiten zoals warmte, tijd, interesse in de ander, respect, humor en begrip. Juist de waarde van het persoonlijk contact staat centraal bij het maatjesproject!

Je kunt deelnemen aan het Maatjesproject als je behoefte hebt om samen met iemand iets te ondernemen. Maar natuurlijk ook als je zelf interesse hebt om een maatje voor iemand te zijn!

Hoe werkt het maatjesproject?
Éen van de coördinatoren van het Maatjesproject komt bij je thuis om kennis te maken en te horen wat je vraag is. Naar  aanleiding van jouw vraag gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger, een maatje, die bij je past. Vervolgens vindt er samen met de coördinator  kennismakingsgesprek plaats tussen jou en de vrijwilliger. Als de kennismaking voor beide partijen bevalt, worden er vervolgafspraken gemaakt. De coördinatoren van het Maatjesproject begeleiden het gehele traject. De vrijwilligers krijgen ondersteuning en deskundigheidsbevordering.

Voor wie?
Het Maatjesproject is er voor iedereen die thuiswonend is vanaf 18 jaar. Wij richten ons vooral op de volgende doelgroepen.

Mensen die hun sociale netwerk willen uitbreiden
Als je het behoefte hebben om iets met iemand te ondernemen, maar je geen mensen hebt in je directe omgeving, kun je dat met een maatje doen.

Mensen die het lastig vinden nieuwe mensen te ontmoeten
Dit kan lastig zijn omdat iemand het spannend vindt, of bijvoorbeeld de weg niet goed weet. Of iemand herstelt van of heeft een psychische aandoening zoals angst, burn out of depressie. Een maatje onderneemt dan met de deelnemer dingen die beiden leuk vinden, wat de deelnemer ondersteunt om weer actief deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven.

Mensen met dementie: de bezoekservice
Een maatje van de bezoekservice biedt gezelschap aan degene die dementie heeft. Dankzij de  bezoekservice heeft de mantelzorger even een onderbreking van de zorgtaken. De mantelzorger heeft dan gelegenheid iets voor zichzelf te doen. Ook mensen die geen mantelzorger hebben kunnen gebruikmaken van deze bezoekservice. De bezoekservice wordt uitgevoerd door opgeleide en ervaren vrijwilligers die graag met mensen omgaan. Vaak hebben zij ervaring met mensen uit de doelgroep in de familie, de naaste omgeving of de ouderenzorg. De vrijwilliger biedt geen vervanging voor professionele zorg.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?  Neem contact op met de coördinatoren van het Maatjesproject:

 • Astrid Kloosterziel – 06 476 93 237  
 • Maaike Drok – 06 164 17 082  


Of mail naar: maatjes@mensdichtbij.nl

Je kunt ook op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur bellen met de Toegang op telefoonnummer: 030 727 15 57.

Het Informatief Huisbezoek

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk om ouderen goed te informeren zodat zij, als dit nodig is, de weg weten te vinden naar ondersteuning en voorzieningen. 

Doelgroep: senioren van 80 en 85 jaar.

Jaarlijks worden ongeveer 700 inwoners van de Gemeente De Bilt 80 of 85 jaar. Zij krijgen een schriftelijke uitnodiging voor een huisbezoek en worden daarna door een vrijwilliger benaderd.

Team van vrijwilligers voor de huisbezoeken

Een team vrijwilligers legt de huisbezoeken af. Deze vrijwilligers hebben veel ervaring in het voeren van gesprekken en worden jaarlijks bijgeschoold.

Bezoek bij u thuis

De vrijwilliger komt thuis op bezoek voor het gesprek. Het is een vertrouwelijk gesprek. Belangrijke onderwerpen zijn de mogelijkheden die er binnen de gemeente zijn op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Wanneer er problemen spelen of als er vragen zijn, dan bespreekt de vrijwilliger welke (ondersteunings-) mogelijkheden er zijn en hoe die te bereiken. 

Het huisbezoek is in principe eenmalig. Als u dat wilt, kan er een gesprek volgen met een sociaal werker van MENS, die vervolgens bij u langskomt. Ook is het mogelijk om met de huisbezoeker af te spreken dat deze over een paar maanden nog eens komt bespreken hoe het er dan voor staat. 

Na afloop van het huisbezoek krijgt u een ‘informatiegids’ met een schat aan informatie over onderwerpen die voor ouderen belangrijk zijn. 

Signalen van ouderen

Tijdens het huisbezoek informeert de vrijwilliger ook naar wat u van de gemeente nodig hebt om langer en prettiger thuis te blijven wonen. Deze signalen geven wij door aan de gemeente. De gemeente krijgt daardoor inzicht in wat er bij ouderen leeft en wat kan bijdragen aan het welzijn.

Ook huisbezoek op verzoek

Bent u geen 80 of 85 jaar en wilt u dat er een vrijwilliger bij u op huisbezoek komt? Meld u dat dan telefonisch bij MENS. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur met de Toegang op telefoonnummer 030 727 15 57 of mail naar: huisbezoek@mensdichtbij.nl. U kunt hier ook met vragen terecht.

Kun je advies gebruiken bij jouw scheiding en/of heb je vragen? Dan kun je terecht bij het scheidingsspreekuur. Je hebt tijdens dit spreekuur een gesprek met een consulent van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en een jurist. Het spreekuur is gratis.

Kijk hier voor meer informatie en data.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem dat iedereen kan treffen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Het kan zich beperken tot een bepaalde periode, of het kan langdurig zijn. Deze gevoelens kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals het verlies van een dierbare, echtscheiding, ernstige gezondheidsproblemen, of door veranderingen zoals een verhuizing of ontslag. Vooral voor mensen die ernstige en langdurige eenzaamheid ervaren, kan dit problematisch zijn. Het is belangrijk om er iets aan te doen, en dat begint vaak met zelf actie ondernemen. Hoewel steun van anderen kan helpen, is het uiteindelijk aan de persoon zelf om te proberen de eenzaamheid te overwinnen.

Als jij of iemand in jouw omgeving zich wel eens eenzaam voelt en behoefte heeft aan een gesprek, dan kun je contact opnemen met MENS. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur met de Toegang: 030 727 15 57.

Als je inhoudelijk meer informatie wilt over dit onderwerp, kun je contact opnemen met Fatima Achibani, coördinator Eenzaamheid, op telefoonnummer 06 451 48 644, of mail naar: f.achibani@mensdichtbij.nl

 

Op latere leeftijd komt een ongeluk door een val nogal eens voor, soms met nare gevolgen. Gemeente De Bilt wil nagaan welke ouderen verhoogd valrisico hebben. Om dit te bepalen, zijn onder meer de antwoorden op deze drie vragen van belang:

 1. Ben je de afgelopen 12 maanden gevallen?
 2. Ben je bezorgd om te vallen?
 3. Heb je moeite met bewegen, lopen of balans houden?

 

Als je ‘ja’ antwoordt op één van deze vragen, dan betekent dit dat je een verhoogd risico loopt om te vallen. Maar hoe hoog is dit risico? Dit wordt aan de hand van de val-risicotest gemeten. Blijkt dat je een laag risico hebt op vallen, dan wordt er bekeken hoe jouw huidige conditie het best ondersteund kan worden. Heb je een matig risico op vallen dan kun je meedoen aan de  cursus ‘Vallen Verleden Tijd’. Bij een hoog valrisico wordt er een uitgebreide valanalyse afgenomen. Hierbij krijg je adviezen en/of andere hulp. Hierbij wordt ook de huisarts betrokken.

Neem voor meer informatie contact op met de Buurtsportcoaches van MENS. Mail hiervoor naar Maikel Rijdes: m.rijdes@mensdichtbij.nl.

Wil je Nederlands leren omdat je de taal nog niet kent? Of heb je moeite met lezen en schrijven? Neem contact op met Taalpunten De Bilt. Taalpunten biedt hulp en advies aan iedereen die (beter) wil leren lezen en/of schrijven. Je kunt alleen les krijgen of in een groep.  

Taalpunten De Bilt is een samenwerkingsverband tussen MENS, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en de Bibliotheek Idea. 

Ga naar de inhoud