Veiligheid en huiselijk geweld

Als je je niet veilig voelt in je eigen woonomgeving kan dit heel ingrijpend zijn. Of onveiligheid nu in de wijk speelt of in jouw eigen huis. Je kunt bij MENS terecht voor ondersteuning en advies. Ook kunnen wij je doorverwijzen naar hulporganisaties.

Veiligheid en huiselijk geweld

 • Direct gevaar?
  Bel het alarmnummer 112.  
 • Bij twijfel over veiligheid voor jezelf of een ander
  Bel Veilig Thuis 0800-2000
 • Wil je ondersteuning rondom jouw thuissituatie? Bel met de Toegang van MENS op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, op telefoonnummer: 030 727 15 57.

Wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door een partner, ex-partner, familielid, vriend of vriendin. Dit kan lichamelijk, seksueel en emotioneel geweld zijn. Kindermishandeling en oudermishandeling zijn ook vormen van huiselijk geweld. Eerwraak en iemand uithuwelijken of dwingen om te trouwen vallen ook onder huiselijk geweld.
 Ben je pleger van huiselijk geweld? Ook dan kun je hulp krijgen.

Wat is Veilig Thuis?
Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. 

Wie kunnen er terecht bij Veilig thuis?
Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen. 

Voel je je niet prettig in jouw wijk? Maak het bespreekbaar.

De volgende opties kunnen jouw veiligheid vergroten: 

 • Bespreek de onveiligheid met degene waardoor de onveiligheid komt.
 • Bespreek de onveiligheid met de woningbouwvereniging.
 • Start buurtbemiddeling 030 267 77 87 of mail: buurtbemiddeling@meanderomnium.nl
 • Acuut gevaar? Bel 112. 

Zorgen om jezelf? 

 • Als je met iemand wilt praten over jouw zorgen, bel dan met de Luisterlijn: 0800 0767 000 
 • Ben je tussen de 14 en 18 jaar? Neem contact op met Kindertelefoon 
 • Heb je suïcidale gedachten? Bel de zelfmoordpreventielijn: 0800-0113 
 • Neem contact op met de huisarts 
 • Bel in nood: 112. 

  

Vermoed je huiselijk geweld?

Ga naar de inhoud