Vervoer

Als bewegen niet (meer) vanzelfsprekend is, zijn er hulpmiddelen en voorzieningen voor persoonlijk vervoer. Hier vind je informatie over deze vormen. Van hulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator, tot persoonlijk vervoer met een speciale taxi voor mensen die daarvoor in aanmerking komen.

Vervoer

Ben je minder mobiel en kun je daardoor niet zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? 

Dan kun je gebruikmaken van de Vrijwillig Chauffeursdienst van het Meldpunt. Tegen een kleine vergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto naar de huisarts, tandarts, het ziekenhuis en andere afspraken op medisch gebied. Ook kun je met deze service naar de kapper. 

Een rit kun je tot uiterlijk 3 dagen van tevoren telefonisch of per mail aanvragen.   

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit kun je het Meldpunt bereiken op werkdagen tussen 9.30 en 12.30 uur. Bel naar 030 228 77 99 of mail naar meldpunt@mensdichtbij.nl.

Wanneer je kind naar een zorgaanbieder gaat en het niet lukt om het vervoer hiernaartoe zelf te regelen, kun je een aanvraag doen voor jeugdhulpvervoer. Het Centrum voor Jeugd en Gezin bepaalt of een aanvraag past binnen de gestelde voorwaarden. Zo moet jeugdhulpvervoer noodzakelijk zijn in verband met bijvoorbeeld een medische noodzaak of een beperking in de zelfredzaamheid van de jongere. Ook moet er aangetoond worden dat ouders of het sociaal netwerk niet in staat zijn om het vervoer zelf te regelen. Meer informatie over jeugdhulpvervoer kun je opvragen via CJG De Bilt: info@cjgdebilt.nl of 030-299 5050 (op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur).  

Voor leerlingen die door hun beperking niet zelfstandig kunnen reizen en/of als de school verder dan 6 kilometer van je huis ligt, is soms vervoer van en naar school mogelijk. Ook wanneer de school te ver weg ligt of wanneer openbaar vervoer ontbreekt is leerlingenvervoer soms de oplossing.   

Leerlingenvervoer kan bij de gemeente aangevraagd worden. Meer informatie is te vinden op de website van gemeente De Bilt: Leerlingenvervoer | Gemeente De Bilt  

Samen boodschappen doen, lunchen of bijvoorbeeld een dagje uit?

Dat kan met de BoodschappenPlusBus. Deze bus is bedoeld voor mensen uit gemeente De Bilt die zelfstandig geen boodschappen kunnen doen, of erop uit kunnen gaan. De bus is dus ook een goede manier om samen iets te leuks doen en mensen te ontmoeten.

Kijk hier voor meer informatie en het programma van de maand.

Iedereen kan gebruikmaken van de Regiotaxi. In principe gelden dan de gebruikelijke OV-tarieven. Je betaalt dan het standaard tarief. 

Kijk hier voor de actuele tarieven

Je kunt een pas aanvragen voor de Regiotaxi. Dit is niet verplicht maar Regiotaxi Utrecht adviseert om dit wel te doen. Als je een regiotaxipas hebt, staan jouw contactgegevens namelijk al geregistreerd. Dit maakt het reserveren van een rit gemakkelijker. Je kunt de pas aanvragen bij de klantenservice van Regiotaxi Utrecht. Bel hiervoor naar 088 00 25 444.

Regiotaxi vanuit de Wmo 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg ervoor dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Daar hoort ook vervoer op maat bij. De Wmo kan inwoners ondersteunen in de kosten die zij voor dat vervoer maken. Dit betekent dat reizigers die een toekenning vanuit de Wmo krijgen, een lager tarief betalen. Dit wordt volgens vastgestelde richtlijnen beoordeeld tijdens een afspraak met een medewerker van het Sociaal Team.  

Wie komen voor Wmo-vervoer in aanmerking?

De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren.

Er wordt onder andere gekeken naar de volgende kenmerken van jouw situatie:

  • Je kunt geen gebruikmaken van het openbaar vervoer (bijvoorbeeld door de afstand naar haltes).
  • Je kunt geen gebruikmaken van een eigen vervoermiddel, zoals auto of fiets.
  • Je kunt minder dan ongeveer 800 meter lopen.
  • De behoefte aan vervoer is begrijpelijk en noodzakelijk.

Wil je meer weten? Neem contact op met de Toegang op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer: 030 727 15 57. Of mail naar sociaalteam@mensdichtbij.nl

Vervoersservice Valys 
Valys biedt vervoer voor ouderen en voor mensen met een beperking, die dat nodig hebben. Valys is bedoeld voor reizen buiten de eigen regio, voor afstanden van meer dan 25 kilometer. Valys staat toe dat een reiziger een begeleider meeneemt voor ondersteuning tijdens de reis.

Om met Valys te reizen, heb je een Valyspas nodig. Om die te krijgen, heb je een verklaring nodig. De voorziening wordt dan betaald vanuit de wettelijke regeling Wmo. Je komt in aanmerking voor een pas als je één van de volgende documenten hebt:  

  • een bewijs van de gemeente dat je recht hebt op Wmo-vervoer;  
  • een bewijs van de gemeente dat je recht hebt op een rolstoel of scootmobiel vanuit de Wmo;  
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;  
  • een OV-Begeleiderskaart;  
  • een verklaring van, of namens, jouw gemeente dat, ondanks dat je niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat. 

Meer informatie is te lezen op de website van Valys.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de Toegang op werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur op telefoonnummer 030 727 15 57.

Als je niet verder dan 100 meter kunt lopen, kom je misschien in aanmerking voor een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) voor bestuurder of passagier. Hiermee kun je in de buurt van bestemming parkeren. 

Deze kaart is aan te vragen bij gemeente De Bilt. Kijk voor alle informatie op de website van de gemeente.

Als je minder spierkracht hebt, of bijvoorbeeld niet goed ziet of hoort, kan bewegen lastig zijn. Een hulpmiddel kan dan uitkomst bieden. Het kan je helpen zo mobiel mogelijk te blijven.
 
Op de website van hulpmiddelenwijzer vind je hulpmiddelen en tips. Ook lees je hier hoe deze hulpmiddelen te verkrijgen zijn.
Ga naar de inhoud